Logotypy EOG

Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

Logo Stowarzyszenia Mocni Razem Realizator projektu

Drużyny A

Szkoły, które biorą udział w projekcie.

Drużyny A = liderzy Samorządu Szkolnego