Logotypy EOG

Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

Logo Stowarzyszenia Mocni Razem Realizator projektu

Opis projektu

Obywatele Planety A

To innowacyjny projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mocni Razem w Katowicach w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

W ramach projektu ukształtujemy wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich postawy obywatelskie i prospołeczne. Dostarczymy wiedzę m.in. na temat praw człowieka, mowy nienawiści. Wspólnie z uczniami zaplanujemy i przeprowadzimy akcje animacyjne, a także stworzymy grę edukacyjną. W ramach projektu działać będzie Młodzieżowy Klub Aktywności Obywatelskiej.

Do kogo kierujemy działania? Adresaci

Do uczniów gimnazjów i szkół średnich na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM). Głównymi adresatami są liderzy Samorządów Szkolnych.

Planetarna oferta:

Przeszkolimy – planetarne szkolenia

 • 18 liderów samorządów szkolnych z 6 szkół-atrakcyjne 3 dniowe szkolenie wyjazdowe nt:
 • Jak tworzyć i realizować projekty młodzieżowe (m.in. struktura i założenia projektowe)
 • współpraca w grupie, komunikacja, autoprezentacja, promocja działań.

Przeprowadzimy – planetarne warsztaty i akcje

 • 60 warsztatów w szkołach prowadzonych przez animatorów projektu m. in. aktywność społeczna, prawa człowieka, mowa nienawiści, wolontariat
 • Indywidualne i grupowe doradztwo dla nauczycieli -tematyka:
 • Skuteczna aktywizacja młodzieży do działań prospołecznych
 • Samorząd uczniowski ważny element społeczności lokalnej
 • Pozyskiwanie funduszy na działalność samorządu szkolnego
 • Zainicjujemy planetarne akcje prospołeczne-najlepszą wyróżnimy i nagrodzimy

Powstaną – planetarne dzieła

 • Młodzieżowy Klub Aktywności Obywatelskiej – będzie miejscem przyjaznym młodym ludziom, otwartym na ich pomysły i inicjatywy.

  Podczas 50 zaplanowanych spotkań poznamy ciekawych ludzi, którzy zmieniają otaczającą ich rzeczywistość, podejmują inicjatywy lokalne, działają społecznie, często wbrew różnym przeciwnościom. Dużo nauczymy się na temat tolerancji poszanowania praw człowieka i wspólnie zastanowimy się, jak krzewić taką postawę wśród innych.

  Nauczymy się tego, jak młody człowiek może projektować swoją rzeczywistość, jak napisać projekt, gdzie składać wnioski i szukać źródeł dofinansowania podejmowanych inicjatyw. Będziemy zachęcać Was do wolontariatu – bo to dobry sposób na działanie prospołeczne. Zaprojektujemy również grę planszową o tematyce aktywności obywatelskiej.

  Ciekawi jesteśmy, jakie Wy macie pomysły, oczekiwania, marzenia….

  Wszystko to w przyjaznych progach Uniwersytetu Ekonomicznego, w formie spotkań, paneli dyskusyjnych, warsztatów i nie tylko….

 • „Zdobywcy Planety A” – gra edukacyjna promująca aktywność społeczną, współautorstwa młodzieży.
 • Paszport aktywnego obywatela Planety A.
 • „Warto zdobyć Planetę A”- podręcznik upowszechniający dobre praktyki i działania projektowe.

Planetarny harmonogram działań (luty 2015 – kwiecień 2016)

Rekrutacja szkół do projektu luty – marzec 2015
Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Aktywności Obywatelskiej
kwiecień 2015 – kwiecień 2016
Indywidualne i grupowe doradztwo dla nauczycieli
Spotkania edukacyjne w szkołach
Warsztaty praktyczne prowadzone w szkołach przez animatorówkwiecień 2015 – marzec 2016
Warsztaty wyjazdowe obywateli Planety Amaj 2015 – czerwiec 2015
Organizacja akcji prospołecznychgrudzień 2015 – marzec 2016
Stworzenie z młodzieżą gry edukacyjnej „Zdobywcy Planety A”październik 2015 – marzec 2016
Przygotowanie i publikacja elektronicznego podręcznika dobrych praktyk z rezultatów projektu „Warto zdobyć Planetę A”luty 2016 – kwiecień 2016
Seminarium dyskusyjne „My Obywatele Planety A”kwiecień 2016