Logotypy EOG

Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

Logo Stowarzyszenia Mocni Razem Realizator projektu

Lepszy świat

Lepszy świat

Lepszy świat

Pracować można w wielu miejscach, w tym również w organizacjach pozarządowych.

Na ostatnim spotkaniu w klubie gościliśmy Macieja [Psych] Smykowskiego z Fundacji
Piaskowy Smok.

W charakterystycznym kapeluszu na głowie opowiadał o swoich pasjach, marzeniach i pracy w fundacji. Jaki ma plan na swoje zawodowe życie? Prosty-zmieniać świat na lepszy.