Logotypy EOG

Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

Logo Stowarzyszenia Mocni Razem Realizator projektu

Planetarna misja

Planetarna misja

planetarna misja

Zabierz swoją szkołę na planetarną misję! Od kwietnia ruszamy z działaniami dedykowanymi dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru Górnośląskiego Związku Metropolitarnego.

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli do zgłaszania swoich placówek na spotkania edukacyjne o wolontariacie, mowie nienawiści i prawach człowieka. Proponujemy także doradztwo dla nauczycieli m.in. z zakresu aktywizowania młodzieży do działań prospołecznych, pozyskiwania funduszy na działalność samorządu szkolnego.
Dodatkowo w Młodzieżowym Klubie Aktywności Obywatelskiej w Katowicach (na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego) będzie można spotkać ciekawe osoby, brać udział w różnych wydarzeniach, podyskutować na interesujące tematy.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na głównej stronie naszego projektu.
Spotkajmy się na Planecie A!